fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane osobowe przesłane przez Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem Konta Użytkownika oraz realizacją Umowy.

  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Usługodawca przetwarza dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu, NIP, adres poczty elektronicznej.

  1. Użytkownik jest obowiązany do podania jedynie własnych, autentycznych danych osobowych w sposób zgodnych z rzeczywistością oraz do każdorazowej ich modyfikacji w przypadku jakiejkolwiek zmiany.

  1. Administratorem Danych jest Usługodawca.

  1. Użytkownik jest uprawniony i obowiązany do dbania o to, by podane w Serwisie dane osobowe Użytkownika były zgodne ze stanem faktycznym.

  1. Usługodawca dokonał rejestracji zbioru danych Użytkowników Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w sposób spełniający wymogi wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

  1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu w sposób automatyczny zbiera Pliki Cookies (pliki tekstowe gromadzone przez przeglądarkę) Użytkowników.

  1. Rejestracja oraz Logowanie odbywają się za pośrednictwem protokołu Secure Socket Layer (SSL).

  1. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę innym podmiotom następuje jedynie w przypadkach wskazanych w Regulaminie oraz przepisach szczególnych.

  1. Użytkownik może otrzymywać od Usługodawcy informację handlową w rozumienie 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) pod warunkiem udzielenia zgody na otrzymywanie materiałów tego rodzaju.